Levý banner
Pravý banner
MENU
0 0,00
Nog 89 voor GRATIS verzending
Categorieën

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Over de aankoop

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het gegevensbeschermingsbeleid van Donoci s.r.o., wonende te Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, ID: 475 39 569, beheerd door de rechtbank in Brno, dossier C 92055 (hierna te noemen Aanbieder). Het gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/79 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van alle personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de vrije export van deze gegevens en de annulering van de richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming - GDPR).
 
Verzameling van persoonsgegevens 
 • Actief verstrekte persoonlijke gegevens
         Op deze website verzamelen wij de informatie die u vrijwillig met ons deelt. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst, zich registreert of informatie vraagt over onze producten en diensten, tijdens marketingcommunicatie, bij het invullen van vragenlijsten en het versturen van feedback over producten of diensten. Deze persoonlijke gegevens kunnen uw naam en voornaam, naam van uw bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere informatie bevatten. U kunt deze gegevens alleen vrijwillig met ons delen.
 • Passief verstrekte persoonlijke gegevens
         Ook wordt bepaalde informatie automatisch verzameld tijdens het gebruik van onze website. Deze informatie kan niet direct uw identiteit onthullen, maar kan informatie bevatten over het apparaat dat u gebruikt (bv. type webbrowser, IP-adres, enz.). Deze informatie wordt verzameld door middel van cookie-bestanden (meer informatie hieronder).
 
Toegang tot persoonlijke gegevens
U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht deze te verwijderen of te corrigeren. Volgens de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad is de Aanbieder verplicht u hierover te informeren. In dit document wordt u geïnformeerd over de omvang van de verwerking van persoonsgegevens, de bronnen van persoonsgegevens, de wijze van verwerking en andere belangrijke feiten. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij verplicht om een deel van uw persoonlijke gegevens te bewaren en het recht om uw gegevens te verwijderen is niet van toepassing op deze gegevens.
 
Beveiliging van persoonlijke gegevens
Alle gegevens die op de website van de Aanbieder zijn opgeslagen, worden beschermd door een beveiligd protocol (HTTPS) dat de verbinding tussen de webbrowsers van de bezoeker en de server beschermt tegen afluisteren en manipulatie van gegevens, en dat het ook mogelijk maakt om de identiteit van de gebruiker te controleren om het risico van ongeoorloofde toegang te minimaliseren. Bovendien zijn alle door de Provider opgeslagen gegevens beschermd en hebben alleen de personen die ermee moeten werken om hun wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen, toegang tot deze gegevens. De toegang wordt beschermd door wachtwoorden en andere technische veiligheidsmaatregelen.
 
Doel van het gebruik
De Aanbieder gebruikt de persoonsgegevens om de verwerking van bestellingen, de verzending van goederen, de verbetering van de website en voor marketing- en promotiedoeleinden te vergemakkelijken. Ook analyseert ons bedrijf het gebruik van de gegevens om het gebruik van de website te evalueren.
 
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, geleverd door Google, Inc. (hierna te noemen: Google). Deze dienst volgt en rapporteert het websiteverkeer en het gedrag van bezoekers en maakt het mogelijk om deze te evalueren en zo websites en hun gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De verzamelde gegevens over de gebruikers van de website zijn anoniem. De dienst verzamelt geen persoonlijke of gevoelige gegevens. Google kan deze informatie over gebruikers aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google Analytics bevat ook de volgende door Google ter beschikking gestelde reclamemogelijkheden:
 • Remarketing.
 • GDN (Google display-netwerk) rapportage.
 • Demografie en interesses door Google Analytics.
Meer informatie over het gebruik en het verzamelen van gegevens is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Google. Als u niet in de statistieken van Google Analytics opgenomen wilt worden, kunt u dit blokkeren met behulp van de Google Analytics Opt-out add-on.
 
Cookies
Informatie over het gedrag van de gebruiker op de website van de Aanbieder wordt verzameld via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die websites opslaan op uw computer of mobiele apparaat wanneer u er doorheen bladert. Deze bestanden bevatten informatie over uw reis door de website en uw instellingen. Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring en de prestaties van de website te verbeteren en voor marketing- en promotiedoeleinden.
Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:
 • First-party cookies - noodzakelijk om websites (op korte termijn) te laten draaien. Tegelijkertijd gebruiken we langetermijncookies om geaggregeerde anonieme gegevens over het verkeer naar de website te verzamelen (Google Analytics).
 • Cookies van derden - cookies van reclamesystemen, sociale media, geplaatste video's, enz.
 
Cookie instellingen
U kunt de instellingen van de cookies altijd wijzigen in de browser van uw website. Houd er echter rekening mee dat als cookies in de browser worden gedeactiveerd, u niet alle interactieve elementen op onze website kunt blijven gebruiken. De meeste van de nieuwste webbrowsers (zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, enz.) bevatten een optie om de opgeslagen cookies te controleren in de browserinstellingen, waar u individuele cookies handmatig kunt verwijderen en blokkeren of zelfs het gebruik ervan in het algemeen kunt verbieden. U kunt ze ook blokkeren of inschakelen voor specifieke websites. Raadpleeg de helpsectie van uw browser voor meer gedetailleerde informatie. Als u het gebruik van cookies in uw browser toestaat, beschouwen wij het als uw toestemming voor het gebruik van standaard cookies door onze server.
 
Gebruik van soortgelijke technologieën
Aangezien cookies niet de enige manier zijn om gebruikers van websites te traceren of te herkennen, worden verschillende soortgelijke technologieën (traceersoftware) gebruikt om onze gebruikers te traceren. Dit stelt ons onder andere in staat om gedragspatronen van de gebruikers op onze website te volgen en deze kennis te gebruiken voor marketingdoeleinden, om cookiediensten te leveren of te gebruiken, of om de prestaties van online functies te verbeteren.
 
Remarketing
Voor remarketing verzamelt de Aanbieder cookies die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen. Remarketing is het weergeven van reclame op basis van eerdere bezoeken aan de website van de Aanbieder. Bij het bezoeken van de website wordt de bezoeker gemarkeerd en anoniem toegevoegd aan een lijst van doelgroepen. Deze markering wordt gedaan door middel van cookies. De gegevens van remarketing worden uitsluitend gebruikt om de bezoekers in segmenten in te delen met als doel meer relevante reclameboodschappen te leveren. De segmenten worden gecreëerd op basis van verschillende algemene patronen van bezoekersgedrag. Commerciële berichten worden in browsers weergegeven door Google, Seznam, enz. in browsers. Remarketing wordt verzekerd door middel van remarketing platforms, zoals Google Ads, Seznam Sklik, enz.
 
Links naar websites van derden
Wanneer u op de website surft, kunt u hyperlinks naar websites van derden tegenkomen. De Provider is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van persoonlijke gegevens op deze websites of in deze toepassingen en raadt u aan om de algemene voorwaarden en verklaringen over de bescherming van persoonlijke gegevens grondig te lezen voordat u deze websites of toepassingen bezoekt of gebruikt.
 
Bovendien is de Provider actief op sociale netwerken, zoals Heuréka of Facebook, met als doel het gebruik en het verzamelen van informatie. Deze plug-in modules van andere platformen zijn duidelijk gemarkeerd met hun logo's en gebruiken teksten in de stijl van die platformen. Als u sommige van deze plug-in modules gebruikt om een aantal van onze websites te kiezen, kan dit een directe verbinding tussen de gebruikte browser en de website van het sociale netwerk tot stand brengen. Omdat een dergelijke overdracht altijd tussen het netwerk en de browser plaatsvindt, heeft de aanbieder geen toegang tot de verzonden gegevens of informatie over de gegevens. Als u tegelijkertijd op sommige platformen bent ingelogd of later op het sociale netwerk inlogt, kunnen de plug-in modules de informatie automatisch aan uw account toevoegen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de plug-in modules (bijv. de Like knop) en het toevoegen van commentaar.
 
Het verstrekken van de gegevens aan derden
De operator zal geen identificeerbare informatie over u delen of doorgeven aan derden zonder uw toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen delen met geautoriseerde zakelijke partners met als doel het verspreiden van een aanbod van producten en diensten, het leveren van de bestelde goederen en andere communicatie met u, in wettelijk vereiste gevallen, bijvoorbeeld in verband met overheidsonderzoeken, rechtszaken of andere wettelijke processen en vereisten, of als we van mening zijn dat het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van mogelijke schendingen van onze voorwaarden of bij het onderzoeken van fraudepreventie of -detectie. We bepalen uw tevredenheid via e-mailvragenlijsten als onderdeel van het programma Verified by customers, waarbij onze e-shop betrokken is. We sturen u deze elke keer nadat u iets bestelt in onze e-shop, als u deze niet weigert te ontvangen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzenden van vragenlijsten per e-mail in het kader van het Google-programma voor klantbeoordelingen door andere vragenlijsten te weigeren door de link in de e-mail met de vragenlijst te gebruiken. Als u bezwaar maakt, sturen wij u de vragenlijst niet meer toe. We verstrekken Google Ads uw voornaam, achternaam en e-mailgegevens voor hun Google Ads-advertentietool na het succesvol afronden van de bestelling. Om dezelfde reden verstrekken wij uw gegevens ook aan de beheerder van het TrustedShops-portaal, wij doen dit niet als u expliciet weigert om de tevredenheidsenquêtes te ontvangen tijdens uw aankoop.
 
Marketing communicatie
U kunt het abonnement op direct marketing communicatie altijd opzeggen. De eenvoudigste manier is om op de "Annuleer abonnement" knop te klikken in elke e-mail of communicatie die u van ons ontvangt. U kunt ook contact met ons opnemen via de informatie op onze website.
 
Veiligheid
De Aanbieder verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover nodig voor de doeleinden die in dit beleid zijn opgenomen en gebruikt relevante technologieën om de veiligheid, integriteit en bescherming van de privacy van al uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens die met de Aanbieder worden gedeeld, worden beveiligd door middel van standaardprocedures en -technologieën. Vanwege de kenmerken van de online omgeving kan de Aanbieder de veiligheid van de informatie die de gebruikers op de website van de Aanbieder invoegen niet absoluut garanderen. De Aanbieder gebruikt echter algemeen aanbevolen veiligheidsmaatregelen die ongeoorloofde toegang tot de verstrekte gegevens moeten voorkomen.
 
Wijzigingen in het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens
Dit beleid kan zo nodig worden bijgewerkt. Wij raden u aan regelmatig terug te komen en het te lezen om op de hoogte te blijven van de actuele informatie over hoe wij u helpen uw persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd heeft, te beschermen.
 
Contactgegevens en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 
 • conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 
 • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; 
 • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 
  - een wettelijke verplichting na te komen;
  - om redenen van algemeen belang, of
  - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 • conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
  Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.
   
  U kunt contact opnemen met de Aanbieder via e-mail op gdpr@donoci.com.
 • Vragen?

  Pavlina

  Ik help u graag bij uw productkeuze en technische vragen.

  020 24 10 915(Ma-Vr 07:00 - 16:30 uur)

  Stel een vraag

  © 1993-2024 Donoci®. Alle rechten voorbehouden.Informatie over de verwerking van persoonsgegevens. i